Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
  +420 571 616 766    Kouty 1428, 757 01 Valašské Meziříčí

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost FINESA střešní materiály s.r.o. (dále jen „FINESA“), sídlem: U skláren 1134, Vsetín, PSČ 755 01, provozovnou Kouty 1428, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 poskytuje svým zákazníkům široké portfolio produktů a služeb prostřednictvím geograficky dostupné prodejní sítě podporované odbornou obsluhou.

V rámci zajišťování svých činností zpracovává FINESA osobní údaje a vůči těmto zpracováním je společnost v postavení správce osobních údajů.

Společnost FINESAzpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

·         Výkon pracovněprávní agendy,

·         Výkon smluvní a účetní agendy vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům,

·         Zabezpečení činnosti společnosti,

·         Ochrana osob, majetku a obchodních informací,

·         Marketing.

Informace o zpracování osobních údajů:

1)    Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) odst. 1 písmen:

a) – subjekt údajů (fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány) udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů,

b) - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,

c) - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

f) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

2)    Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není FINESA uložena zvláštním právním předpisem.

3)    Při zpracování osobních údajů u FINESA nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4)    Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Tato doba může být prodloužena jen v případě, že to nařizuje právní předpis. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.

5)    Máte právo:

a.         požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,

b.         požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u společnosti FINESAjsou nepřesné),

c.         požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

d.         podat stížnost u dozorového orgánu.

6)    Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7)    Svá práva vůči FINESA uplatňujte cestou Kontaktní osoby ve věci zpracování osobních údajů písemně na e-mail: [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|101|105|104|96|109|92|95|113|38|98|111|103].

Přejete si nezávislé nacenění vaší nové střechy?

Napište nám informace o Vašem projektu a my vám poradíme a doporučíme ten nejlepší postup pro realizaci Vaší nové střechy.

Orientační cenu Vaší krytiny, izolace, okapového systému i střešních oken Vám zašleme po vyplnění formuláře.

Zárukou kvality je použití uceleného systému materiálů, proto pro podrobnou kalkulaci budeme potřebovat projektovou dokumentaci. Nabízíme Vám také osobní konzultaci v naší prodejně nebo na Vaší stavbě.

Kontaktní formulář

Položky označené * jsou povinné.

*
*
*
*
  *
 
scroll up